• Hợp tác thực hiện chương trình " Cờ Tổ quốc biên cương"

    Hợp tác thực hiện chương trình " Cờ Tổ quốc biên cương"

    22 ngày trước

    Ngày 14-4, Báo Người Lao Động và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã tổ chức lễ ký kết đồng hành Chương trình "Cờ Tổ quốc biên cương". Đây là một hợp phần quan trọng của Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" do Báo Người Lao Động khởi xướng và thực hiện từ tháng 6-2019.

Top