Tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm 2 lần đối với các trường hợp F0

Thứ Tư, 16/6/2021| 17:43

căn cứ Quyết định số 2008/QĐ-BYT, ngày 26/4/2021 của Bộ Y tế về việc Ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 cho chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2); Công điện số 600/CĐ-BCĐ, ngày 5/5/2021 của BCĐ Quốc gia phòng chống dịch Covid19 về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch Covid19.

Và căn cứ Công văn số 947/UBND-TH, ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc đón người lao động tỉnh Hòa Bình về từ tỉnh Bắc Giang.

Tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm 2 lần đối với các trường hợp F0 khỏi bệnh trở về địa phương

- Ngày 15/6, Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch Covid-19 tỉnh có Công văn số 1666/SYT-BCĐ về việc "cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp về từ Bắc Giang, Bắc Ninh”.

Theo đó, căn cứ Quyết định số 2008/QĐ -BYT, ngày 26/4/2021 của Bộ Y tế về việc Ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 cho chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2); Công điện số 600/CĐ-BCĐ, ngày 5/5/2021 của BCĐ Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19. Và căn cứ Công văn số 947/UBND-TH, ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc đón người lao động tỉnh Hòa Bình về từ tỉnh Bắc Giang. Để đảm bảo an toàn, hạn chế nguy cơ dịch Covid-19 có thể tiềm ẩn lây lan ra cộng đồng từ các trường hợp mắc Covid-19 đã điều trị ổn định và các trường hợp đã cách ly tập trung đủ thời gian trở về địa phương từ tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị BCĐ phòng chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan y tế trên địa bàn và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung:

Đối với trường hợp F0 khỏi bệnh về địa phương: Tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày. Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 02 lần vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14.

Đối với các trường hợp F1 sau khi kết thúc cách ly tập trung: Tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7.

Các trường hợp về từ các khu công nghiệp: Tiếp tục thực hiện theo Công văn số 1326/SYT-NVY, ngày 20/5/2021 của Sở Y tế về việc rà soát người về từ các khu công nghiệp có người nhiễm SARS-CoV-2.

Tăng

Siết chặt quản lý lao động về từ vùng dịch và lao động người nước ngoài cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ nghiêm các quy định cách ly tại nhà của tất cả các trường hợp trên và kiên quyết sử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định cách ly.

-Sở LĐ-TB&XH đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố nắm bắt số lượng, quản lý và giám sát chặt chẽ việc chấp hành các quy định về PCD Covid-19 của các lao động về từ tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh. Đồng thời, có văn bản đề nghị Sở LĐ-TB&XH các tỉnh bạn phối hợp, chia sẻ thông tin, tuyên truyền, vận động, giúp đỡ người lao động tỉnh ở lại, không trở về nơi thường trú. Trường hợp đặc biệt, người lao động có nguyện vọng về địa phương thì ngành LĐ-TB&XH tỉnh bạn kết nối với các doanh nghiệp nắm bắt số lượng lao động, thông báo cho Sở LĐ-TB&XH tỉnh để phối hợp đưa người lao động về địa phương đảm bảo an toàn trong công tác PCD Covid-19.

Lực lượng (Y tế, Công an, LĐ-TB&XH) có nhiệm vụ phối hợp rà soát trường hợp lao động từ vùng dịch tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh trở về địa phương. Tất cả các trường hợp lao động trốn về hoặc bằng các thức khác đã được các lực lượng này theo dõi, quản lý chặt chẽ. Mọi số liệu về tên, tuổi, địa chỉ, nơi làm việc, số điện thoại, tên công ty... được cập nhật chính xác, giúp cơ quan chức năng và các địa phương quản lý, giám sát số lao động về địa phương. Các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền PCD, xác minh, phân loại những người có nguy cơ cao để có biện pháp xử lý phù hợp. Nhất là trường hợp đi về từ vùng dịch theo thông báo của Bộ Y tế trở về địa phương được quản lý, giám sát chặt chẽ, thực hiện cách ly tại nhà hoặc cách ly tại cơ sở cách ly y tế tập trung.

Sở LĐ-TB&XH vừa ban hành Văn bản số 838/LĐTBXH-VLATLĐ về việc tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh. Theo đó, đề nghị Công an tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp, UBND các huyện, thành phố, cơ sở, doanh nghiệp có sử dụng lao động người nước ngoài trên địa bàn tỉnh phối hợp triển khai các nội dung. Cụ thể, Công an tỉnh chủ trì phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp tiếp nhận, sử dụng lao động trái phép và các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật. Quản lý, giám sát chặt chẽ mọi trường hợp nhập cảnh, lao động nước ngoài đã đăng ký vào làm việc tại các cơ sở doanh nghiệp. Ban Quản lý các khu công nghiệp thường xuyên kiểm tra công tác PCD Covid-19 tại các cơ sở, doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài trong khu công nghiệp, đảm bảo thực hiện nghiêm "5K" và các quy định khác của cơ quan y tế. Đề nghị cấp có thẩm quyền đình chỉ, xử lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp không đảm bảo an toàn PCD theo quy định của pháp luật. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan liên quan rà soát toàn bộ các cơ sở, doanh nghiệp đang sử dụng lao động là người nước ngoài, quản lý, giám sát chặt chẽ mọi trường hợp người nước ngoài nhập cảnh, đăng ký tạm trú. Xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các cơ sở, doanh nghiệp tiếp nhận, sử dụng lao động trái phép và các trường hợp cố tình vi phạm, không tuân thủ các quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các quy định về PCD Covid-19.

Theo Ban chỉ đạo PCD Covid-19 tỉnh, nhằm tăng cường các biện pháp PCD Covid-19 trên địa bàn, tỉnh thực hiện rà soát các trường hợp là công nhân, người lao động trở về từ các khu công nghiệp Bắc Giang, Bắc Ninh và các vùng có dịch. (số liệu cập nhật, bổ sung sau) Tính đến ngày 3/6, đã rà soát, phân loại được .... trường hợp, tiến hành cách ly tập trung... trường hợp, cách ly tại nhà... trường hợp, ... trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-Cov-2. Ngành Y tế và các ngành liên quan tiếp tục khẩn trương rà soát, phân loại, áp dụng biện pháp cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp đi về từ vùng dịch và các địa phương khác. Đồng thời, triển khai các hoạt động truy vết, điều tra, giám sát, quản lý các trường hợp. Căn cứ vào mức độ nguy cơ và diễn biến tình hình, một số huyện, thành phố như TP Hòa Bình, huyện Yên Thủy đã thành lập các chốt kiểm soát PCD Covid-19 của địa phương.

tiep tuc thuc hien cach ly tai nha 14 ngay va lay mau xet nghiem 2 lan doi voi cac truong hop f0 khoi benh tro ve dia phuong

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 công bố quyết định và giám sát việc thực hiện cách ly tại nhà của các trường hợp lao động về từ khu công nghiệp Bắc Ninh, Bắc Giang.

 

"Bài tuyên truyền theo nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính Phủ"

Top