“Bầu Thuỵ”- ông chủ Thaigroup vào HĐQT LienVietPostBank, tăng gấp 3 vốn điều lệ

Thứ Sáu, 7/5/2021| 11:39

Chiều 29/4, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (mã cổ phiếu LPB) tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021. Đáng chú ý là “tin đồn” bấy lâu về việc ông Nguyễn Đức Thụy tức “bầu Thuỵ” đã chính thức được bầu vào HĐQT ngân hàng này.

Báo cáo tại ĐHĐCĐ cho biết, kết thúc năm tài chính 2020, tổng tài sản của Ngân hàng đạt 242.343 tỷ đồng. Huy động thị trường 1 đạt hơn 206.700 tỷ đồng. Cho vay thị trường 1 đạt hơn 177.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.427 tỷ đồng, mức cao nhất trong 13 năm hoạt động của Ngân hàng.

Theo ông Lê Doãn Sơn- Tổng giám đốc LienVietPostBank, năm 2020 ngân hàng đã vượt các chỉ tiêu kinh doanh do đại hội đồng cổ đông thông qua dù rằng tình hình kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Ngân hàng sẽ tiếp tục phủ sóng mạng lưới đến các huyện còn lại trên cả nước, năm 2021, LienVietPostBank dự kiến trình xin nâng cấp thêm 120 phòng giao dịch bưu điện, nâng tổng số điểm giao dịch của ngân hàng lên 676 điểm.

bau thuy
Ông Nguyễn Đức Thụy tham gia Hội đồng Quản trị LienVietPostBank nhiệm kỳ 2018 – 2023

Tại đại hội, Hội đồng quản trị Ngân hàng đã trình ĐHĐCĐ phương án kinh doanh năm 2021. Các chỉ tiêu được đưa ra là: tổng tài sản đạt 282.600 tỷ đồng, tăng 17%; Huy động vốn từ Thị trường 1 tăng 15% đạt 237.770 tỷ đồng; Tín dụng Thị trường 1 tăng 20% lên 213.020 tỷ đồng; Thu thuần dịch vụ đạt 880 tỷ đồng; Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 10%; Lợi nhuận trước thuế tăng 32% đạt 3.200 tỷ đồng.

Tăng vốn điều lệ lên 15.700 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu. Bao gồm phát hành cho cổ đông hiện hữu 265 triệu cổ phiếu (2.650 tỷ đồng), phát hành 35 triệu cổ phiếu (350 tỷ đồng) theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), phát hành riêng lẻ 66.7 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng lên 9,99%.

Đặc biệt, LienVietPostBank sẽ chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu lên tới 12% từ việc phát hành 129 triệu cổ phiếu (1.290 tỷ đồng).

ĐHĐCĐ cũng đã nhất trí cao việc bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Thụy tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ông Nguyễn Đức Thụy (11/9/1976), còn được biết đến là "Bầu Thụy". Ông Thuỵ đã nắm giữ chức danh chủ tịch cũng như các chức danh quan trọng tại nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động trong các lĩnh vực như: tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, xây dựng, năng lượng, xi măng.

Top