Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về dự án Thủy điện sông Âm

Thứ Sáu, 14/5/2021| 9:47

Để chuyển đổi mục đích 0,1 ha đất rừng tự nhiên để thực hiện dự án Thủy điện Sông Âm, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và pháp luật về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đảm bảo sử dụng rừng, đất tiết kiệm, có hiệu quả, không làm thất thoát tài sản ngân sách nhà nước, tham nhũng và gây khiếu kiện mất trật tự xã hội.

Dự án chậm tiến độ?

Dự án Thủy điện sông Âm có địa chỉ tại các xã Yên Thắng, Tam Văn huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa do Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Việt Nam – Thành viên của Tập đoàn GFS làm chủ đầu tư.

Theo tìm hiểu của Phóng viên, mặc dù đã được chủ đầu tư tiến hành khởi công từ năm 2010 tuy nhiên cho đến nay dự án vẫn chưa được đưa vào triển khai theo kế hoạch đã định.

Để đẩy nhanh việc trì trệ tại dự án, ngày 23/9/2016, UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 10878/UBND – CN yêu cầu chủ đầu tư phải khởi công xây dựng công trình vào tháng 1/2017 và hoàn thành công trình vào tháng 1/2020. Tuy nhiên, đến nay, đã bước sang năm 2021 mà dự án vẫn chưa thể đi vào hoạt động.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về dự án Thủy điện sông Âm

Dự án Thủy điện sông Âm do Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Việt Nam – Thành viên của Tập đoàn GFS làm chủ đầu tư 

Mới đấy nhất ngày 26/5/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa có Văn bản số 6627/UBND – NN về việc Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Việt Nam xin chuyển đổi 0,1 ha rừng tự nhiên tại dự án Thủy điện sông Âm. Theo đó, UBND tỉnh đã báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) tại Công văn số 6445/UBND – NN, Bộ NN&PTNT cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương chuyển mục đích rừng tự nhiên để thực hiện dự án. Nghĩa là thủy điện mọc lên là rừng tự nhiên sẽ mất đi, dù ít hay nhiều đó vẫn là rừng tự nhiên và vẫn là sự đánh đổi.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về dự án Thủy điện sông Âm

Được biết, ngày 22/2/2021 Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 204/TTg-NN về việc chuyển đổi mục đích khác để thực hiện một số dự án theo đề nghị của Bộ NN&PTNT. Trong đó có Dự án thủy điện sông Âm với diện tích rừng tự nhiên là 0,1 ha.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về dự án Thủy điện sông Âm

Văn bản số 204/TTg-NN về việc chuyển đổi mục đích khác để thực hiện một số dự án theo đề nghị của Bộ NN&PTNT. Trong đó có Dự án thủy điện sông Âm với diện tích rừng tự nhiên là 0,1 ha 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển 0,1 ha rừng tự nhiên sang mục đích khác để triển khai Dự án thủy điện sông Âm.

Tại quyết định nêu rõ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và pháp luật về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đảm bảo sử dụng rừng, đất tiết kiệm, có hiệu quả, không làm thất thoát tài sản ngân sách nhà nước, than nhũng và gây khiếu kiện mất trật tự xã hội.

Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc đề xuất chủ trương và tổ chức thực hiện chuyển rừng sang mục đích khác để triển khai dự án.

Top