Đỗ Năm - Những tác phẩm độc đáo

Thứ Tư, 15/12/2021| 14:16

Bộ phim giới thiệu về Họa sĩ Đỗ Năm-một họa sĩ bình dị của miền Tây Nam Bộ với những tác phẩm rất độc đáo.

Top