GS.Hoàng Chí Bảo- Những điều tâm đắc khi nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 4

Thứ Sáu, 14/5/2021| 13:26

GS. Hoàng Chí Bảo là chuyên gia cao cấp, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài - nhân lực (ISSTH). Đặc biệt, ông đã có hơn 40 năm nghiên cứu về cuộc đời, tư tưởng sự nghiệp của Bác Hồ. Hướng tới kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/05/1890 -19/05/2021), chúng tôi xin giới thiệu cuộc phỏng vấn GS. Hoàng Chí Bảo về những điều tâm đắc của ông khi nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Top