Vịnh Hạ Long qua lăng kính nhiếp ảnh Đỗ Kha -Tập 1

Thứ Tư, 13/10/2021| 6:32

Trời phú cho Quảng Ninh một Vịnh Hạ Long lung linh, huyền ảo…Nhà báo Đỗ Kha – người con đất Mỏ đã nắm bắt cơ hội ấy, ông miệt mài sáng tác ảnh với đề tài Vịnh Hạ Long. Ông đã để lại những hình ảnh nổi tiếng cả ở nội dung lẫn nghệ thuật mà chưa ai có được. Phim tài liệu “Vịnh Hạ Long qua lăng kính nhiếp ảnh Đỗ Kha” là những nét ghi nhận về quá trình sáng tác độc đáo này của ông (Nguồn: Đài PT-TH Quảng Ninh).

 • “Thăng Long - Hạ Long linh khí núi sông” - Tập 2

  “Thăng Long - Hạ Long linh khí núi sông” - Tập 2

  Thăng Long – Hạ Long là những vùng đất mang linh khí núi sông có mối quan hệ đặc biệt về lịch sử và địa lý. Bộ phim “Thăng Long- Hạ Long linh khí núi sông” do...

 • “Thăng Long - Hạ Long linh khí núi sông”

  “Thăng Long - Hạ Long linh khí núi sông”

  Thăng Long – Hạ Long là những vùng đất mang linh khí núi sông có mối quan hệ đặc biệt về lịch sử và địa lý. Bộ phim “Thăng Long- Hạ Long linh khí núi sông” do...

 • Tâm thức biển của người Quảng Ngãi - Tập 2

  Tâm thức biển của người Quảng Ngãi - Tập 2

  Quảng Ngãi là nơi có đảo Lý Sơn với đội hùng binh Hoàng Sa nổi tiếng thế kỷ XIX. Vùng ven biển Quảng Ngãi. Vẫn còn nhiều cơ sở thờ tự như nghĩa trủng, nghĩa...

 • Tâm thức biển của người Quảng Ngãi - Tập 1

  Tâm thức biển của người Quảng Ngãi - Tập 1

  Quảng Ngãi là nơi có đảo Lý Sơn với đội hùng binh Hoàng Sa nổi tiếng thế kỷ XIX. Vùng ven biển Quảng Ngãi. Vẫn còn nhiều cơ sở thờ tự như nghĩa trủng, nghĩa...

 • Con Người Đại Nghĩa - Tập 2

  Con Người Đại Nghĩa - Tập 2

  Trong lịch sử cách mạng Việt Nam có một tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, sự quyết tâm và nghị lực phi thường vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc...

 • Con Người Đại Nghĩa - Tập 1

  Con Người Đại Nghĩa - Tập 1

  Trong lịch sử cách mạng Việt Nam có một tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, sự quyết tâm và nghị lực phi thường vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc...

Top