Ngọc Lặc (Thanh Hóa): Sai phạm có hệ thống tại dự án Khu dân cư Cầu Trắng - Cầu Tầng

Thứ Bảy, 15/5/2021| 14:31

Chậm tiến độ hoàn thành dự án 6 năm 8 tháng, dính nhiều sai phạm trong lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán hợp đồng, giám sát tực hiện hợp đồng, thi công… là tất cả những gì đã và đang diễn ra tại dự án Khu dân cư Cầu Trắng - Cầu Tầng do Công ty Việt Hung làm chủ đầu tư.

Dự án chậm tiến độ, chưa hoàn thiện hạ tầng đã bán đất

Dự án “Khu dân cư Cầu Trắng - Cầu Tầng” được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt chủ trương đầu tư tại Công văn số 4485/UBND-NN ngày 25/8/2010. Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Việt Hung (Công ty Việt Hung) được UBND tỉnh Thanh Hóa lựa chọn làm Chủ đầu tư thực hiện dự án.

Theo Hợp đồng số 01/2012/HĐ-SXD được ký kết giữa Sở Xây dựng và Công ty Việt Hung thì tổng mức đầu tư ban đầu thực hiện dự án là hơn 31 tỷ đồng, sau khi điều chỉnh quy hoạch là hơn 28 tỷ đồng (chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật hơn 20 tỷ đồng, chi phí bồi thường GPMB gần 8 tỷ đồng). Tiền sử dụng đất Công ty Việt Hung phải nộp vào ngân sách nhà nước là 8.872.765.0000 đồng), thời gian thực hiện dự án không quá 30 tháng (kể từ ngày hợp đồng được ký kết).

Thực hiện Thông báo số 219/TB-UBND ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa, ngày 12/12/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp Giấy CNQSDĐ số CK589569 cho Công ty Việt Hung tương ứng với diện tích mà đơn vị đã hoàn thành nộp tiền sử dụng đất (9.936,1 m2, tương đương 77/147 lô đất). Tuy nhiên, do Công ty Việt Hung đang bị cơ quan Thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế, dừng sử dụng hoá đơn, nên đến nay vẫn chưa được cấp Giấy CNQSDĐ, dự án vẫn chưa được nghiệm thu và bàn giao cho Sở Xây dựng Thanh Hóa.

ngoc lac thanh hoa sai pham co he thong tai du an khu dan cu cau trang cau tang
Ông Đỗ Thanh Công, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Việt Hung

Đến thời điểm hiện tại, Dự án “Khu dân cư Cầu Trắng - Cầu Tầng” đã được Công ty Việt Hung thi công xong, nhưng một số hạng mục chưa đảm bảo theo yêu cầu. Cụ thể, hố trồng cây thi công chưa đúng theo thiết kế được duyệt; Một số vị trí chưa trồng cây xanh, cây trồng không đúng chủng loại, đường kính, một số cây trồng bị chết...

Ngoài ra, nhiều vị trí vỉa hè trên từng tuyến bị lún, bong tróc gạch. Chiều rộng vỉa hè trên một số tuyến đường không đảm bảo theo quy hoạch và hồ sơ thiết kế được duyệt, bó vỉa nhiều vị trí bị lún, nứt, vỡ. Mặt đường một số vị trí bị lõm theo vệt, bong tróc lớp kết cấu mặt đường. Một số hộ dân xây dựng nhà ở lấn chiếm vỉa hè từ 1,1m đến 1,5m… Bên cạnh đó, Công ty Việt Hung đã không chấp hành nghiêm việc nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ Hợp đồng đã ký với Sở Xây dựng.

Từ tháng 8/2012 đến ngày 12/12/2017, mặc dù chưa hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, chưa hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, chưa được cấp có thẩm quyền cấp Giấy CNQSDĐ nhưng Công ty Việt Hung ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ 147 lô đất của dự án cho các hộ dân với tổng số tiền đã chuyển nhượng là 39.490.483.617 đồng, đã thu về 39.490.033.617 đồng, số còn lại (450.000.000 đồng) chưa thu được.

Sở Xây dựng lựa chọn nhà đầu tư không đúng quy định

Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, cơ quan Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc kiểm tra, xác minh. Theo đó, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kết luận, Sở Xây dựng có nhiều vi phạm trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán hợp đồng và giám sát thực hiện hợp đồng.

Cụ thể, ngày 16/3/2011, Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 504/SXD-QLN về việc đăng thông tin dự án để mời gọi nhà đầu tư trên trang thông tin điện tử UBND tỉnh Thanh Hóa (Thông báo do ông Lê Trương Thành - Phó Giám đốc Sở Xây dựng ký) nhưng không đúng theo quy định tại Khoản 3, Mục IV - Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ kế hoạch và Đầu tư, không thực hiện đăng tải thông tin 3 kỳ liên tiếp trên Báo Đấu thầu.

Sở Xây dựng tổ chức lựa chọn nhà đầu tư tại thời điểm dự án chưa có phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với khu đất, không đúng quy định tại Khoản 3, Mục V, phần thứ nhất Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009.

Ngày 30/8/2010, Sở Xây dựng có Tờ trình số 2263/TTr-SXD đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư (Tờ trình do ông Ngô Văn Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng ký) nhưng không gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, vi phạm quy định tại khoản 2, mục V, phần thứ hai Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

ngoc lac thanh hoa sai pham co he thong tai du an khu dan cu cau trang cau tang
Trụ sở Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa

Ngày 05/12/2011, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 3187/QĐ-SXD về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư dự án (Quyết định do ông Ngô Văn Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng ký). Tuy nhiên, phê duyệt không đúng thẩm quyền theo quy định mục III, phần thứ ba, Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009.

Hồ sơ yêu cầu do Sở Xây dựng phê duyệt không đảm bảo về yêu cầu năng lực tài chính, năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm của nhà đầu tư phải đáp ứng theo quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009. Dự án Khu dân cư Cầu Trắng - Cầu Tầng thuộc dự án có sử dụng đất với mục đích xây dựng hạ tầng kỹ thuật để kinh doanh bất động sản, nhưng hồ sơ yêu cầu về mặt kinh nghiệm chỉ ghi chung chung là nhà đầu tư “có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng hoặc quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản”.

Trong việc đàm phán ký hợp đồng, phụ lục hợp đồng Sở Xây dựng không tiến hành đàm phán trước khi ký kết hợp đồng với nhà đầu tư, không đúng quy định tại Mục II, phần thứ tư Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009.

Hợp đồng thực hiện đầu tư dự án không tuân thủ theo mẫu số 9 của hồ sơ yêu cầu, thiếu chặt chẽ, chưa có tính ràng buộc về tiến độ nộp tiền sử dụng đất. Tại phụ lục hợp đồng (không số), Sở Xây dựng không điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; không yêu cầu Nhà đầu tư kéo dài thời gian Thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng của Ngân hàng với giá trị từ 1,5 tỷ đến 3,1 tỷ đồng, không đúng quy định tại Khoản 2, Mục III - Thông tư 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sau khi ký kết hợp đồng số 01/2012/HĐ-SXD với Công ty Việt Hung, Sở Xây dựng không phân công cụ thể, rõ ràng cho các phòng, ban để giám sát việc thực hiện hợp đồng. Mặc dù đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch của UBND huyện Ngọc Lặc, nhưng Sở Xây dựng chưa yêu cầu nhà đầu đầu tư lập và phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán điều chỉnh trình thẩm định theo quy định.

Trong quá trình giám sát thực hiện hợp đồng, Sở Xây dựng chậm đôn đốc, yêu cầu Chủ đầu tư nghiệm thu, quyết toán các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án đã hoàn thành. Chưa có biện pháp quyết liệt trong việc yêu cầu nhà đầu tư thực hiện nghiêm hợp đồng đã ký và nộp tiền tiền sử dụng đất đầy đủ, đúng hạn. Quá thời hạn nộp tiền sử dụng đất, nhưng Sở Xây dựng không “huỷ bỏ kết quả đấu thầu, thanh lý hợp đồng thực hiện đầu tư dự án” đối với Công ty Việt Hung theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa tại Thông báo số 107/TB-UBND ngày 30/7/2015.

Tamnhin.trithuccuocsong.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Top