Nhiều hãng tin quốc tế tiếp tục đưa tin đậm Ðại hội XIII của Ðảng Cộng sản Việt Nam

Thứ Hai, 1/2/2021| 11:20

Mới đây, truyền thông quốc tế đưa tin đậm về Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhiều hãng tin quốc tế tiếp tục đưa tin đậm Ðại hội XIII của Ðảng Cộng sản Việt Nam

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu cảm ơn đại hội - Ảnh: MINH LINH 

Tân Hoa xã (Trung Quốc) đưa tin về kết quả Ðại hội bầu Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII, Bộ Chính trị, Ban  Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa mới. Roi-tơ (Anh) dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu bật chủ trương củng cố kỷ cương của Ðảng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) nêu rõ, kết quả Ðại hội đã khẳng định vai trò lãnh đạo và thành tựu của Ðảng Cộng sản Việt Nam, nhất là trong năm 2020, giúp đất nước kiểm soát đại dịch và duy trì tăng trưởng kinh tế...

* TTXVN dẫn lời nhà ngoại giao Cu-ba Nan-xi Cô-rô A-ghi-a, Ban Ðối ngoại Ðảng Cộng sản Cu-ba nhấn mạnh, với các quyết sách qua các kỳ đại hội, Ðảng Cộng sản Việt Nam đã có dấu ấn bao trùm các cột mốc của lịch sử cận đại đầy biến động của dân tộc, từ việc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh bại các đội quân xâm lược để giành lại độc lập, thống nhất đất nước, cho đến việc khởi xướng công cuộc đổi mới, đưa Việt Nam cất cánh cả về kinh tế, chính trị và xã hội. Nhà ngoại giao Cu-ba tin tưởng, Ðảng sẽ đưa đất nước hoàn thành các mục tiêu đặt ra cho các dịp kỷ niệm trọng đại là 100 năm thành lập Ðảng (năm 2030) và 100 năm Ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập (năm 2045).

* Trả lời phỏng vấn, nhà Việt Nam học người Nga thuộc Ðại học Tổng hợp liên bang Viễn Ðông (DVFU), Tiến sĩ Ép-ghê-nhi Vla-xốp bày tỏ tin tưởng, Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện thành công chính sách đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế và duy trì quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng và các đối tác. Ðảng Cộng sản Việt Nam sẽ lãnh đạo đất nước tiến tới mục tiêu phát triển hài hòa và nâng cao phúc lợi cho người dân, thực hiện thành công chính sách đối ngoại.

* Trang mạng của Quỹ quốc tế Vivekananda (Ấn Ðộ) đăng bài viết đánh giá cao những thành tựu to lớn Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời nhận định quan hệ Ấn Ðộ - Việt Nam tiếp tục phát triển vững mạnh dưới thời ban lãnh đạo mới của Việt Nam sau Ðại hội XIII của Ðảng Cộng sản Việt Nam. Theo bài viết, mối quan hệ hai nước sẽ ngày càng đi vào thực chất và mở rộng cả về quy mô lẫn phạm vi trong những năm tới.

* Theo bài viết đăng trên mạng của Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế S.Rajaratnam (RSIS, Xin-ga-po), mục tiêu chiến lược quan trọng nhất được đưa ra tại Ðại hội XIII của Ðảng Cộng sản Việt Nam là tầm nhìn 2045, đưa Việt Nam trở thành một nền kinh tế phát triển định hướng xã hội chủ nghĩa. Ðây là sứ mệnh của ban lãnh đạo mới của Việt Nam và Ðảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục giữ vai trò chỉ đạo, đưa ra định hướng quốc gia, có tính đến bối cảnh chiến lược ở khu vực và toàn cầu.

* Ðưa tin về Ðại hội XIII của Ðảng Cộng sản Việt Nam, báo Thời đại chúng ta (UZ) của Ðảng Cộng sản Ðức (DKP) nêu bật ấn tượng và ngưỡng mộ của DKP đối với nỗ lực và cách thức Việt Nam vượt qua thách thức. UZ nhấn mạnh, cùng việc kiểm soát dịch Covid-19, Việt Nam nỗ lực và đạt tăng trưởng kinh tế, qua đó bảo đảm sinh kế của đại bộ phận người dân.../.

(NDĐT)

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/truyen-thong-quoc-te-dua-tin-dam-ve-dai-hoi-xiii-cua-dang-cong-san-viet-nam-633743/

 

 

Top