Kết nối trực tuyến tạo thuận lợi cho người lao động và doanh nghiệp Thủ đô

Thứ Sáu, 10/12/2021| 10:51

Đáp ứng nhu cầu tìm việc cuối năm của người lao động và nhu cầu tuyển lao động gia tăng của doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đang tích cực gia tăng tổ chức đồng bộ các phiên giao dịch việc làm (GDVL) định kỳ, trực tuyến trên hệ thống Sàn giao dịch việc làm Hà Nội bao gồm: Sàn Trung tâm kết nối với 14 Sàn GDVL vệ tinh tại các quận, huyện trên địa bàn Thành phố.

Tư vấn kết nối cung cầu việc làm

Chị Nguyễn Thu Giang (Hà Nội) là giáo viên tiếng Anh sau 3 tháng thất nghiệp đã đến phòng tư vấn giới thiệu việc làm của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội để tìm kiếm công việc mới.

Chị Giang cho biết: "Hoạt động tư vấn được nhân viên trung tâm thực hiện khá kỹ lưỡng và tôi đã tìm việc được việc theo kỳ vọng".

Kết nối trực tuyến tạo thuận lợi cho người lao động và doanh nghiệp Thủ đôLao động đến khai thông tin tìm kiếm việc làm tại Sàn giao dịch việc làm Trung tâm tại 215 Trung Kinh, Hà Nội.

Trong khi đó, anh Nguyễn Trung Kiên, quê Lạng Sơn, công nhân xây dựng nghỉ việc cũng gần 4 tháng nay cũng lên Hà Nội tìm việc làm. Anh Nguyễn Trung Kiên cho biết: "Khi Hà Nội thực hiện giãn cách vào cuối tháng 7, tôi về quê làm nông trại. Nay tôi xuống Hà Nội để tìm việc làm mới".

“Trong quá trình hưởng bảo hiểm thất nghiệp cũng là thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 nên không đi lại được. Tôi cũng như mọi người được Trung tâm DVVL Hà Nội hướng dẫn khai báo online đảm bảo theo quy định. Đầu tháng 12, tôi đã đến Trung tâm DVVL Hà Nội để khai báo trực tiếp kết hợp tư vấn tìm việc làm. Từ thông tin tư vấn và kết nối với Sàn GDVL vệ tinh Thạch Thất, tôi đã tìm việc tại doanh nghiệp khu công nghiệp ở huyện Thạch Thất”, ông Nguyễn Trung Kiên cho biết.

Qua kết nối trực tuyến giữa các sàn, điểm giao dịch việc làm vệ tinh do Trung tâm DVVL Hà Nội tổ chức đã hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp và người lao động trong việc kết nối cung – cầu dịp cuối. Trong năm 2021, Trung tâm DVVL Hà Nội đã đồng bộ tổ chức các phiên GDVL định kỳ hàng ngày, phiên GDVL trực tuyến tại 15 điểm GDVL trên toàn Thành phố.

Trung tâm đã kết nối cả trực tiếp và trực tuyến giữa doanh nghiệp và người lao động, giúp hai bên không phải di chuyển, tiếp xúc nhiều trong quá trình tuyển dụng và tìm việc làm. Thông qua những phiên giao dịch được tổ chức, người lao động, đặc biệt là các lao động mất việc, không chỉ biết đến nhu cầu tuyển dụng của từng doanh nghiệp mà còn được tư vấn cụ thể về yêu cầu công việc, chính sách lương, chế độ đãi ngộ cũng như được nhà tuyển dụng trực tiếp phỏng vấn. Những hoạt động này góp phần quan trọng vào việc kết nối cung - cầu lao động, vừa giúp doanh nghiệp nhanh chóng tìm được ứng viên phù hợp, vừa hỗ trợ người lao động tìm được việc làm tương thích với khả năng và nguyện vọng của bản thân.

“Điều này có thể thấy, sau giãn cách nhu cầu thiếu lao động tại thị trường Hà Nội không quá căng thẳng. Một phần do doanh nghiệp sản xuất đã chủ động, quan tâm có thực hiện cách chính sách hỗ trợ một phần lương để lao động gắn bó với doanh nghiệp. Bên cạnh đó là sự kết nối thông tin luôn chủ động, từ danh sách lao động đăng ký bảo hiểm thất nghiệp, lao động đến tìm kiếm việc làm, Trung tâm có nguồn dữ liệu và chủ động gửi thông tin cho cá nhân có nhu cầu khi doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng”, ông Vũ Quang Thành nhận định.

Sẽ tổ chức liên tục các phiên giao dịch việc làm định kỳ hằng ngày

Để định hướng, phát triển thị trường lao động Thủ đô bền vững và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội thành phố Hà Nội trong thời kỳ mới, thời kỳ công nghệ và kỷ nguyên số. Ngày 13/7/2021 UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định 3362/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống GDVL làm thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

Theo mục tiêu của Đề án giai đoạn từ năm 2021 đến 2025, các phiên GDVL được tổ chức hàng ngày đồng bộ từ Sàn trung tâm đến các sàn GDVL vệ tinh tại các quận huyện trên địa bàn Thành phố.

Kết nối trực tuyến tạo thuận lợi cho người lao động và doanh nghiệp Thủ đôKết nối phỏng vấn trực tuyến lao động tại sàn giao dịch việc làm.

Đề án cũng thực hiện đại hóa hoạt động GDVL và hệ thống thông tin thị trường lao động; Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào các hoạt động thu thập thông tin thị trường lao động, GDVL; phấn đấu tỷ lệ giao dịch, phỏng vấn trực tuyến tại các phiên GDVL đạt từ 30% đến 35%; Xây dựng hoàn thiện hệ thống dữ liệu về thị trường lao động và việc làm tại mỗi quận, huyện, thị xã và trên phạm vi toàn Thành phố để tăng cường hiệu quả kết nối cung - cầu lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp, đồng thời phục vụ cho công tác phân tích, dự báo cung - cầu lao động; Xây dựng mô hình dự báo cung - cầu lao động phù hợp với điều kiện của thị trường lao động Thành phố; Phấn đấu đến năm 2025 triển khai thực hiện hoàn thiện việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các phần mềm ứng dụng, hệ thống kết nối, chia sẽ tích hợp dữ liệu và thực hiện chuyển đổi, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về cung - cầu lao động.

Giai đoạn sau năm 2025, hoạt động của hệ thống GDVL được hiện đại hóa tới hình thành GDVL qua mạng trực tuyến. Toàn bộ hoạt động quản lý, điều hành hệ thống GDVL được ứng dụng CNTT, phấn đấu tăng dần tỷ lệ giao dịch, phỏng vấn trực tuyến tại các phiên GDVL và phấn đấu đạt từ 50% trở lên. 100% cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại các GDVL vệ tinh và công tác phân tích dự báo thị trường lao động được tạo chuẩn hóa nghiệp xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả về nhân sự. Định kỳ tiến hành dự báo cung lao động, cầu lao động trong dài hạn và trung hạn phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, phát triển nguồn nhân lực của các ngành, các cấp. Công tác giải quyết việc làm hàng năm tăng từ 5 - 8% so với chỉ tiêu giải quyết việc làm của Thành phố.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống Sàn GDVL thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo, TP tập trung vào một số nhiệm vụ, trong đó sẽ kiện toàn tổ chức bộ máy các Sàn GDVL vệ tinh trên cơ sở phân loại mức độ phát triển thị trường lao động của từng khu vực quận, huyện, thị xã, đảm tổ chức bộ máy đủ điều kiện thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. Tổ chức các phiên GDVL hàng ngày diễn ra đồng bộ trên toàn bộ hệ thống Sàn GDVL Hà Nội từ Sàn trung tâm đến các Sàn GDVL vệ tinh. Ứng dụng CNTT trong toàn bộ hoạt động quản lý, điều hành của hệ thống GDVL Hà Nội đáp ứng yêu cầu triển khai tổ chức phiên GDVL hàng ngày từ trung tâm đến các vệ tinh…

Cùng với đó, Đề án cũng yêu cầu việc hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thị trường lao động của Thành phố thông qua việc triển khai có hiệu quả điều tra ghi chép thông tin ban đầu và thông tin biến động hàng năm về cung - cầu lao động trên địa bàn; Xây dựng mô hình dự báo cung - cầu lao động phù hợp với điều kiện của thị trường lao động Thành phố và thiết lập cơ sở dữ liệu thị trường lao động thống nhất từ Thành phố tới các quận, huyện phục vụ công tác phân tích, dự báo cung - cấu lao động, tư vấn giới thiệu việc làm; Đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ làm việc tại các Sàn GDVL vệ tinh và cán bộ thực hiện công tác phân tích, dự báo thông tin thị trường lao động đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động và hội nhập khu vực và quốc tế...

“Để đáp ứng với yêu cầu này, ngay trong năm 2021, Trung tâm đã sắp xếp lại mô hình tổ chức tại sàn GDVL ở Trung tâm, theo đó việc giải quyết thủ tục lần đầu sẽ bố trí ở tầng 2; còn tầng 1 sẽ bảo gồm khai báo việc làm định kỳ hàng tháng. Nếu có nhu cầu tư vấn việc làm, người lao động sẽ được tư vấn và bố trí ngay tại phòng kế bên. Cùng với đó, để tạo thuận lợi cho người lao động khai báo thông tin về tìm kiếm việc làm hàng tháng, Trung tâm cũng tạo điều kiện cho người lao động khai báo qua mail, zalo… Đây sẽ là nền tảng để trong năm 2022, Trung tâm sẽ tích hợp vào hệ thống dữ liệu và ứng dụng thị trường lao động mà đơn vị đang triển khai, qua đó sẽ kết nối liên tục về cung - cầu thị trường lao động”, ông Vũ Quang Thành chia sẻ.

Nguồn TTXVN.

Top